XUẤT XỨ » Thụy Sĩ
Mã mua hàng : BOS-013-004
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :4,146,000 VNĐ
Mã mua hàng : TAM-250-279
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Orgapack
Mã mua hàng : TAM-400-280
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Orgapack
Mã mua hàng : TAM-326-305
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Không có
Mã mua hàng : TAM-330-306
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Không có
Brand