XUẤT XỨ » Trung Quốc
Mã mua hàng : STL-130-497
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Stanley
Mã mua hàng : STL-441-498
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Stanley
Mã mua hàng : HTA-007-040
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :3,673,000 VNĐ
Mã mua hàng : HTA-010-041
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :3,563,000 VNĐ
Mã mua hàng : HTA-010-042
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Hitachi
Giá :2,978,000 VNĐ
Mã mua hàng : BOS-100-457
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :1,205,000 VNĐ
Mã mua hàng : BOS-108-458
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :1,923,000 VNĐ
Mã mua hàng : MKT-136-664
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Makita
Giá :3,014,000 VNĐ
Mã mua hàng : MKT-340-665
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Makita
Giá :4,164,000 VNĐ
Mã mua hàng : MKT-500-666
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Makita
Giá :6,670,000 VNĐ
Mã mua hàng : MKT-805-667
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Makita
Giá :2,525,000 VNĐ
Mã mua hàng : MKT-182-670
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Makita
Giá :9,073,000 VNĐ
Mã mua hàng : MKT-550-674
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Makita
Giá :2,779,000 VNĐ
Mã mua hàng : MKT-127-676
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Makita
Mã mua hàng : MKT-280-677
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Makita
Mã mua hàng : MKT-281-678
Xuất xứ:
Nhà sản xuất: Makita
Brand