NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Các loại máy khác

Máy trám lỗ gỗ Makita 3901
Mã hàng : MKT-390-198
Giá : 9,000,000 VNĐ
Máy mài lưỡi cưa Makita 9803
Mã hàng : MKT-980-119
Rotor máy cắt gạch 4100NH Makita 516218-8
Mã hàng : MKT-516-655
Giá : 401,000 VNĐ
130mm Máy trộn Makita UT1301
Mã hàng : MKT-130-060
Giá : 5,843,000 VNĐ
Rotor máy mài góc 9015B Makita 516333-8
Mã hàng : MKT-516-650
Giá : 614,000 VNĐ
Rotor máy cưa đĩa 5806B Makita 516273-0
Mã hàng : MKT-516-653
Giá : 419,000 VNĐ
Rotor máy đánh bóng 9227C, 9237C Makita 516308-7
Mã hàng : MKT-516-654
Giá : 1,224,000 VNĐ
Rotor máy cắt sắt 2414NB Makita 510240-7
Mã hàng : MKT-510-656
Giá : 760,000 VNĐ
Rotor máy mài góc 9553B, 9553NB Makita 515619-7
Mã hàng : MKT-515-648
Giá : 236,000 VNĐ
Rotor máy đục bê tông HM0810, HM0810TA Makita 516148-3
Mã hàng : MKT-516-651
Giá : 681,000 VNĐ
Rotor máy đục HM1306 Makita 517773-3
Mã hàng : MKT-517-652
Giá : 1,921,000 VNĐ
Súng bắn đinh Makita AF201Z
Mã hàng : MKT-201-360
Giá : 1,383,000 VNĐ
Súng bắn đinh Makita AF301Z
Mã hàng : MKT-301-361
Giá : 649,000 VNĐ
Súng bắn đinh Makita AF504Z
Mã hàng : MKT-504-362
Giá : 810,000 VNĐ
Súng bắn đinh Makita AN560
Mã hàng : MKT-560-363
Giá : 6,410,000 VNĐ
Rotor máy mài khuôn GD0600, GD0601 Makita 515678-1
Mã hàng : MKT-515-657
Giá : 241,000 VNĐ
Rotor máy mài góc 9556HN, 9558NH Makita 515613-9
Mã hàng : MKT-515-647
Giá : 245,000 VNĐ
1 2
Brand