105 x 1.6 x 20mm Lưỡi cắt Granite D-44351
Mã hàng : MKT-443-411
Giá : 50,000 VNĐ
105 x 1.6 x 20mm Lưỡi cắt kim cương D-05197
Mã hàng : MKT-051-412
Giá : 123,000 VNĐ
Brand