125 x 2 x 22.2mm Lưỡi cắt đá granite D-37568
Mã hàng : MKT-375-579
Giá : 153,000 VNĐ
Brand