NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Dùng cho máy cầm tay

100 x 6 x 16mm Đá mài sắt D-18443
Mã hàng : MKT-184-404
Giá : 14,000 VNĐ
125 x 6 x 22.2mm Đá mài sắt D-18465
Mã hàng : MKT-184-405
Giá : 28,000 VNĐ
180 x 6 x 22.2mm Đá mài sắt Makita D-18471
Mã hàng : MKT-184-406
Giá : 36,000 VNĐ
230 x 6 x 22.2mm Đá mài sắt Makita D-18487
Mã hàng : MKT-184-407
Giá : 71,000 VNĐ
100 x 6 x 16mm Đá mài sắt A-80911
Mã hàng : MKT-184-408
Giá : 14,000 VNĐ
100 x 6 x 16mm Đá mài inox Makita A-80852
Mã hàng : MKT-808-571
Giá : 63,000 VNĐ
Brand