NHÀ SẢN XUẤT » Black Decker » Dụng cụ dùng pin

12V Máy khoan pin Black Decker CD1202K
Mã hàng : BLK-120-027
Giá : 1,911,000 VNĐ
3.6V Máy vặn vít dùng pin Black Decker KC9036
Mã hàng : BLK-903-007
Giá : 624,000 VNĐ
9.6V Máy khoan tay Black Decker HM9600
Mã hàng : MIS-960-645
Giá : 846,000 VNĐ
9.6V Máy khoan/vặn vít dùng pin Black Decker CD231KHP
Mã hàng : BLK-231-008
Giá : 1,587,000 VNĐ
Bộ dụng cụ và đèn flash Black Decker A7116
Mã hàng : MIS-116-639
Giá : 159,000 VNĐ
9,6V Máy khoan vặn vít pin Black Decker CD9602K
Mã hàng : BLK-960-043
Giá : 1,509,000 VNĐ
12V Máy khoan vặn vít pin Black Decker KTC12K2
Mã hàng : BLK-122-044
Giá : 2,293,000 VNĐ
9,6V Máy khoan vặn vít pin Black Decker KTC96K2
Mã hàng : BLK-962-045
Giá : 1,962,000 VNĐ
9.6V Máy khoan pin Black and Decker CD961
Mã hàng : BLK-961-070
Giá : 700,000 VNĐ
12V Máy khoan pin Black and Decker EPC12K2
Mã hàng : BLK-012-080
Giá : 1,428,000 VNĐ
9.6V Máy khoan pin Black and Decker CD9600
Mã hàng : BLK-960-081
Giá : 719,000 VNĐ
Brand