6" Giũa tam giác Asaki AK-3750
Mã hàng : ASK-375-515
Giá : 42,000 VNĐ
10" Giũa tam giác Asaki AK-3752
Mã hàng : ASK-375-517
Giá : 63,000 VNĐ
12" Giũa tam giác Asaki AK-3753
Mã hàng : ASK-375-518
Giá : 81,000 VNĐ
8" Giũa tam giác Asaki AK-356
Mã hàng : ASA-356-061
Giá : 47,000 VNĐ
8" Giũa tam giác Asaki AK-3751
Mã hàng : ASK-375-482
Giá : 49,000 VNĐ
Brand