355mm Máy cắt sắt Makita 2414NB
Mã hàng : MKT-414-159
Giá : 2,895,000 VNĐ
1.6mm Máy cắt tôn Makita JN1601
Mã hàng : MKT-601-153
Giá : 6,589,000 VNĐ
3.2mm Máy cắt tôn Makita JS3200
Mã hàng : MKT-320-101
Giá : 5,373,000 VNĐ
260mm Máy cắt nhôm Makita LS1045
Mã hàng : MKT-045-160
Giá : 8,560,000 VNĐ
185mm Máy cắt kim loại Makita 4131
Mã hàng : MKT-413-358
Giá : 6,827,000 VNĐ
305mm Máy cắt sắt 1750W Makita LC1230
Mã hàng : MKT-123-627
Giá : 7,496,000 VNĐ
14" Máy cắt sắt Makita 2414B
Mã hàng : MKT-241-099
Giá : 7,959,000 VNĐ
300W Máy cắt tôn Makita JS1600
Mã hàng : MKT-600-330
Giá : 7,341,000 VNĐ
380W Máy cắt tôn Makita JS1601
Mã hàng : MKT-601-331
Giá : 5,692,000 VNĐ
120mm Máy cưa sắt cầm tay Makita 2107FK
Mã hàng : MKT-107-350
Giá : 8,241,000 VNĐ
1.430W Máy cắt sắt Makita 2416S
Mã hàng : MKT-416-351
Giá : 8,252,000 VNĐ
1.6mm Máy cắt tôn 380W Makita JS1602
Mã hàng : MKT-160-576
Giá : 5,973,000 VNĐ
Brand