102 x 112mm Máy chà nhám vuông Stanley STEL 401
Mã hàng : STL-401-436
Giá : 766,000 VNĐ
90 x 187mm Máy chà nhám Stanley STEL 421
Mã hàng : STL-421-442
Giá : 728,000 VNĐ
Brand