NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Máy chà nhám băng

100mm Máy chà nhám băng Makita 9401
Mã hàng : MKT-940-044
Giá : 8,139,000 VNĐ
100mm Máy chà nhám băng Makita 9403
Mã hàng : MKT-940-045
Giá : 5,962,000 VNĐ
76mm Máy chà nhám băng Makita 9910
Mã hàng : MKT-991-042
Giá : 2,939,000 VNĐ
76mm Máy chà nhám 850W Makita 9924DB
Mã hàng : MKT-992-043
Giá : 4,882,000 VNĐ
110mm Máy chà nhám băng 500W Makita 9032
Mã hàng : MKT-903-663
Giá : 3,370,000 VNĐ
Brand