NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Máy chà nhám đĩa

5" Máy chà nhám đĩa Makita GV6000
Mã hàng : MKT-500-116
Giá : 2,955,000 VNĐ
7” Máy chà nhám đĩa Makita GV7000
Mã hàng : MKT-700-175
Giá : 3,910,000 VNĐ
7” Máy chà nhám đĩa Makita GV7000C
Mã hàng : MKT-700-176
Giá : 4,612,000 VNĐ
6" Máy chà nhám đĩa Makita GV6010
Mã hàng : MKT-601-241
Giá : 1,923,000 VNĐ
Brand