184mm Máy cưa đĩa 1050W Makita 5806B-C
Mã hàng : MKT-806-062
Giá : 1,945,000 VNĐ
385mm Máy cắt đĩa 1750W Makita 5401N
Mã hàng : MKT-540-134
Giá : 11,699,000 VNĐ
335mm Máy cắt đĩa 1750W Makita 5103N
Mã hàng : MKT-510-133
Giá : 8,998,000 VNĐ
260mm Máy cắt đĩa 1750W Makita 5201N
Mã hàng : MKT-520-132
Giá : 7,885,000 VNĐ
260mm Máy cưa bàn Makita MLT100
Mã hàng : MKT-100-232
Giá : 7,070,000 VNĐ
184mm Máy cưa gỗ 900W Makita N5800NB
Mã hàng : MKT-580-013
Giá : 4,612,000 VNĐ
235mm Máy cưa đĩa 2000W Makita N5900B
Mã hàng : MKT-590-131
Giá : 2,496,000 VNĐ
255mm Máy cưa bàn Makita 2711
Mã hàng : MKT-271-194
Giá : 27,830,000 VNĐ
255mm Máy cưa bàn Makita 2704
Mã hàng : MKT-270-593
Giá : 19,247,000 VNĐ
165mm Máy cưa đĩa Makita SP6000
Mã hàng : MKT-000-339
Giá : 6,730,000 VNĐ
Brand