NHÀ SẢN XUẤT » Black Decker » Máy cưa lọng

370W Máy cưa lọng Black Decker CD301
Mã hàng : BLK-301-011
Giá : 886,000 VNĐ
370W Máy cưa lọng Black Decker HM7552
Mã hàng : BLK-755-010
Giá : 554,000 VNĐ
600W Máy cưa lọng gỗ Black Decker KS999EK
Mã hàng : BLK-999-019
Giá : 1,449,000 VNĐ
450W Máy cưa lọng Black Decker KS600E
Mã hàng : BLK-600-055
Giá : 695,000 VNĐ
480W Máy cưa lọng Black Decker KS700PE
Mã hàng : BLK-700-056
Giá : 746,000 VNĐ
Brand