600W Máy cưa lọng Makita 4304
Mã hàng : MKT-430-054
Giá : 4,860,000 VNĐ
400W Máy cưa lọng Makita 4322
Mã hàng : MKT-432-137
Giá : 2,223,000 VNĐ
400W Máy cưa lọng Makita 4323
Mã hàng : MKT-432-053
Giá : 2,348,000 VNĐ
400W Máy cưa lọng Makita 4324
Mã hàng : MKT-432-052
Giá : 2,624,000 VNĐ
450W Máy cưa lọng cầm tay Makita 4327
Mã hàng : MKT-327-212
Giá : 1,135,000 VNĐ
450W Máy cưa lọng cầm tay Makita 4328
Mã hàng : MKT-328-213
Giá : 1,232,000 VNĐ
Máy cưa kiếm Makita JR3050T
Mã hàng : MKT-305-206
Giá : 2,420,000 VNĐ
Máy cưa kiếm Makita JR3060T
Mã hàng : MKT-306-207
Giá : 5,373,000 VNĐ
Máy cưa kiếm Makita JR3070CT
Mã hàng : MKT-307-208
Giá : 4,191,000 VNĐ
450W Máy cưa lọng Makita 4326
Mã hàng : MKT-432-244
Giá : 1,124,000 VNĐ
720W Máy cưa lọng Makita 4350CT
Mã hàng : MKT-435-245
Giá : 2,777,000 VNĐ
370W Máy cưa lọng Makita 4300BV
Mã hàng : MKT-430-395
Giá : 5,681,000 VNĐ
650W Máy cưa lọng Makita JV0600K
Mã hàng : MKT-600-458
Giá : 1,956,000 VNĐ
18V Máy cưa vòng Makita DPB181Z
Mã hàng : MKT-181-668
Giá : 5,077,000 VNĐ
Brand