NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Máy đục bê tông

900W Máy đục bê tông mũi lục giác Makita HM0810TA
Mã hàng : MKT-081-443
Giá : 4,310,000 VNĐ
17mm Máy đục bê tông mũi lục giác Makita HM0810
Mã hàng : MKT-081-088
Giá : 6,697,000 VNĐ
17mm Máy đục bê tông mũi lục giác Makita HM0810T
Mã hàng : MKT-081-058
Giá : 6,697,000 VNĐ
21mm Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita HM1201
Mã hàng : MKT-120-090
Giá : 9,829,000 VNĐ
Máy đục bê tông 1.500W Makita HM1214C
Mã hàng : MKT-214-226
Giá : 16,200,000 VNĐ
30mm Đục bê tông mũi lục giác Makita HM1306
Mã hàng : MKT-130-092
Giá : 9,030,000 VNĐ
30mm Đục bê tông (mũi lục giác) Makita HM1500
Mã hàng : MKT-150-095
Giá : 29,220,000 VNĐ
40mm Máy khoan đục bê tông 1100W Makita HR4013C
Mã hàng : MKT-401-624
Giá : 12,907,000 VNĐ
17mm Máy khoan đục bê tông 900W Makita HM081
Mã hàng : MKT-081-623
Giá : 4,634,000 VNĐ
1100W Máy đục bê tông HM0870C mũi gài SDS-MAX
Mã hàng : MKT-087-012
Giá : 8,749,000 VNĐ
30mm Đục bê tông mũi lục giác Makita HM1305
Mã hàng : MKT-305-254
Giá : 11,100,000 VNĐ
1.100W Máy đục bê tông Makita HM0871C
Mã hàng : MKT-871-316
Giá : 9,829,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1203C
Mã hàng : MKT-203-317
Giá : 11,880,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1213C
Mã hàng : MKT-213-318
Giá : 13,469,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1307C
Mã hàng : MKT-307-319
Giá : 16,082,000 VNĐ
1 2
Brand