NHÀ SẢN XUẤT » Dewalt » Máy khoan bê tông

26mm Máy khoan bê tông 710W Dewalt D25303K
Mã hàng : DEW-253-005
Giá : 6,806,000 VNĐ
45mm Máy khoan 1150W Dewalt D25600K
Mã hàng : DEW-256-007
Giá : 13,372,000 VNĐ
45mm Máy khoan 1500W Dewalt D25900K
Mã hàng : DEW-259-008
Giá : 17,796,000 VNĐ
24mm Máy khoan bê tông 650W Dewalt DW566K
Mã hàng : DEW-566-004
Giá : 3,484,000 VNĐ
22mm Máy khoan bê tông 650W Dewalt DW563K
Mã hàng : DEW-563-003
Giá : 2,922,000 VNĐ
Brand