13mm Bộ dụng cụ và máy khoan 138 chi tiết Skil 6613
Mã hàng : SKI-661-041
Giá : 939,000 VNĐ
10mm Bộ dụng cụ và máy khoan 50 chi tiết Skil 6610
Mã hàng : SKI-661-042
Giá : 783,000 VNĐ
Brand