NHÀ SẢN XUẤT » Stanley » Máy khoan bê tông

10mm Máy khoan 420W Stanley STEL 105
Mã hàng : STL-105-429
Giá : 605,000 VNĐ
13mm Máy khoan 650W Stanley STEL 141
Mã hàng : STL-141-437
Giá : 818,000 VNĐ
10mm Máy khoan bê tông 500W Stanley STEL 145
Mã hàng : STL-145-447
Giá : 652,000 VNĐ
13mm Máy khoan bê tông 620W Stanley STEL 146
Mã hàng : STL-146-448
Giá : 781,000 VNĐ
13mm Máy khoan 650W Stanley STEL142K
Mã hàng : STL-142-492
Giá : 760,000 VNĐ
Brand