NHÀ SẢN XUẤT » Black Decker » Máy khoan búa

10mm Máy khoan 500W Black Decker KR510REK
Mã hàng : BLK-510-003
Giá : 880,000 VNĐ
13mm Máy khoan 600W Black Decker KR600RE
Mã hàng : BLK-600-005
Giá : 986,000 VNĐ
13mm Máy khoan 710W Black Decker CD70K
Mã hàng : BLK-070-025
Giá : 1,350,000 VNĐ
13mm Máy khoan 710W Black Decker KR703
Mã hàng : BLK-703-026
Giá : 1,710,000 VNĐ
20mm Máy khoan 750W Black Decker KD960KC
Mã hàng : BLK-960-033
Giá : 2,083,000 VNĐ
Brand