28mm Máy khoan động lực 900W Makita HP2810
Mã hàng : MKT-202-192
Giá : 6,447,000 VNĐ
24mm Máy khoan 780W Makita HR2440
Mã hàng : MKT-244-018
Giá : 4,161,000 VNĐ
24mm Máy khoan búa 780W Makita HR2453
Mã hàng : MKT-453-161
Giá : 4,134,000 VNĐ
24mm Máy khoan búa 800W Makita HR2470
Mã hàng : MKT-470-228
Giá : 2,687,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa 800W Makita HR2810
Mã hàng : MKT-810-229
Giá : 4,494,000 VNĐ
Máy khoan Makita HR2460F
Mã hàng : MKT-246-251
Giá : 3,345,000 VNĐ
26mm Máy khoan đa năng Makita HR2611F
Mã hàng : MKT-261-393
Giá : 3,165,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Makita HR2630
Mã hàng : MKT-263-679
Giá : 2,939,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Makita HR2631F
Mã hàng : MKT-263-680
Giá : 3,165,000 VNĐ
15mm Máy khoan 550W Makita HP1500
Mã hàng : MKT-150-005
Giá : 1,992,000 VNĐ
16mm Máy khoan 650W Makita HP1620
Mã hàng : MKT-162-079
Giá : 2,426,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 720W Makita HP2050
Mã hàng : MKT-205-138
Giá : 2,053,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 720W Makita HP2051
Mã hàng : MKT-205-008
Giá : 2,118,000 VNĐ
20mm Máy búa khoan tốc độ 1010W Makita HP2070
Mã hàng : MKT-207-189
Giá : 2,788,000 VNĐ
20mm Máy khoan 600W Makita HR2010
Mã hàng : MKT-201-014
Giá : 5,152,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 710W Makita HR2020
Mã hàng : MKT-202-015
Giá : 3,543,000 VNĐ
20mm Máy búa khoan động lực 710W Makita HR2021
Mã hàng : MKT-202-191
Giá : 3,013,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa động lực 710W Makita HR2022
Mã hàng : MKT-202-190
Giá : 3,447,000 VNĐ
1 2
Brand