23mm Máy khoan từ Skil 8023
Mã hàng : SKI-802-029
Giá : 11,469,000 VNĐ
10mm Máy Khoan búa 450W Skil 6510
Mã hàng : SKI-510-010
Giá : 573,000 VNĐ
13mm Máy Khoan búa 550W Skil 6513
Mã hàng : SKI-513-011
Giá : 681,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa Skil 1716
Mã hàng : SKI-171-030
Giá : 2,034,000 VNĐ
13mm Máy Khoan búa 550W Skil 1715
Mã hàng : SKI-715-002
Giá : 1,394,000 VNĐ
Brand