24mm Máy khoan búa 750W Stanley STEL 505K
Mã hàng : STL-505-438
Giá : 1,537,000 VNĐ
24mm Máy khoan búa 750W Stanley STEL 506K
Mã hàng : STL-506-439
Giá : 1,646,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 850W Stanley STHR272KS
Mã hàng : STL-272-641
Giá : 1,355,000 VNĐ
13mm Máy khoan động lực 720W Stanley STDH7213
Mã hàng : STL-721-648
Giá : 637,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 680W Stanley STHR202K
Mã hàng : STL-202-649
Giá : 1,155,000 VNĐ
Brand