NHÀ SẢN XUẤT » Black Decker » Máy khoan tốc độ cao

13mm Máy khoan 500W Black and Decker HM13
Mã hàng : BLK-013-024
Giá : 886,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W Black Decker KR55RE
Mã hàng : BLK-055-049
Giá : 986,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W Black Decker KR510KA
Mã hàng : BLK-510-050
Giá : 956,000 VNĐ
13mm Máy khoan Black Decker KTD13RE
Mã hàng : BLK-013-048
Giá : 1,177,000 VNĐ
13mm Máy khoan 550W kèm 49 phụ kiện Black and Decker KR554REP11
Mã hàng : BLK-554-071
Giá : 1,258,000 VNĐ
13mm Máy khoan 710W Black and Decker KR704REKP20
Mã hàng : BLK-704-076
Giá : 664,000 VNĐ
10mm Máy khoan 400W Black Decker HM10
Mã hàng : BLK-010-001
Giá : 900,000 VNĐ
10mm Máy khoan 500W Black Decker CD50
Mã hàng : BLK-050-023
Giá : 805,000 VNĐ
10mm Máy khoan 500W Black Decker KR510RE
Mã hàng : BLK-510-002
Giá : 855,000 VNĐ
10mm Máy khoan Black Decker KTD10RE
Mã hàng : BLK-010-047
Giá : 896,000 VNĐ
10mm Máy khoan Black Decker KTR10RE
Mã hàng : BLK-010-046
Giá : 855,000 VNĐ
10mm Máy khoan 500W Black and Decker KR504REKP20
Mã hàng : BLK-504-078
Giá : 596,000 VNĐ
Brand