NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Máy khoan tốc độ cao

6.5mm Máy khoan 480W Makita 6016
Mã hàng : MKT-601-195
Giá : 4,829,000 VNĐ
13mm Máy khoan 530W Makita 6307
Mã hàng : MKT-630-196
Giá : 1,956,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan 230W Makita 6501
Mã hàng : MKT-650-003
Giá : 1,761,000 VNĐ
12mm Máy khoan góc 450W Makita DA4000LR
Mã hàng : MKT-400-201
Giá : 9,363,000 VNĐ
13mm Máy khoan góc Makita DA4031
Mã hàng : MKT-031-225
Giá : 11,283,000 VNĐ
16mm Máy khoan tốc độ cao 710W Makita HP1630
Mã hàng : MKT-630-227
Giá : 1,080,000 VNĐ
13mm Máy khoan sắt 750W Makita DS4011
Mã hàng : MKT-401-617
Giá : 4,353,000 VNĐ
13mm Máy khoan tốc độ cao Makita DP4010
Mã hàng : MKT-401-379
Giá : 2,053,000 VNĐ
10mm Máy khoan 350W Makita 6410
Mã hàng : MKT-641-061
Giá : 1,437,000 VNĐ
10m Máy khoan tốc độ cao 450W Makita 6411
Mã hàng : MKT-411-214
Giá : 810,000 VNĐ
10m Máy khoan tốc độ cao 450W Makita 6412
Mã hàng : MKT-412-215
Giá : 858,000 VNĐ
10mm Máy khoan 350W Makita 6409
Mã hàng : MKT-640-004
Giá : 996,000 VNĐ
10m Máy khoan tốc độ cao 450W Makita 6413
Mã hàng : MKT-413-216
Giá : 902,000 VNĐ
10mm Máy khoan góc 450W Makita DA3010
Mã hàng : MKT-301-199
Giá : 4,267,000 VNĐ
10mm Máy khoan góc 450W Makita DA3010F
Mã hàng : MKT-301-200
Giá : 6,256,000 VNĐ
Brand