NHÀ SẢN XUẤT » Skil » Máy khoan tốc độ cao

6.5mm Máy Khoan 300W Skil 6538
Mã hàng : SKI-538-013
Giá : 516,000 VNĐ
10mm Máy Khoan 400W Skil 6535
Mã hàng : SKI-535-012
Giá : 516,000 VNĐ
10mm Bộ máy khoan hộp nhựa 138 chi tiết Skil 6513
Mã hàng : SKI-513-026
Giá : 833,000 VNĐ
10mm Máy khoan 400W Skil 6810
Mã hàng : SKI-681-045
Giá : 532,000 VNĐ
10mm Máy khoan 450W Skil 6610
Mã hàng : SKI-661-047
Giá : 647,000 VNĐ
Brand