6" Máy mài 2 đá Makita GB602
Mã hàng : MKT-602-310
Giá : 1,912,000 VNĐ
8" Máy mài 2 đá Makita GB801
Mã hàng : MKT-801-311
Giá : 3,220,000 VNĐ
Brand