4" Máy mài góc 850W Dewalt D28111X
Mã hàng : DEW-281-028
Giá : 1,308,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2200W Dewalt D28413
Mã hàng : DEW-284-016
Giá : 3,017,000 VNĐ
9” Máy mài góc 1054W Dewalt D28490
Mã hàng : DEW-284-029
Giá : 3,218,000 VNĐ
9” Máy mài góc 2000W Dewalt D28491
Mã hàng : DEW-284-045
Giá : 2,464,000 VNĐ
4” Máy mài góc Dewalt DW824
Mã hàng : DEW-824-043
Giá : 1,610,000 VNĐ
5” Máy mài góc 1400W Dewalt DW830
Mã hàng : DEW-830-044
Giá : 1,355,000 VNĐ
7” Máy mài góc 2250W Dewalt DW840
Mã hàng : DEW-840-046
Giá : 1,906,000 VNĐ
4" Máy mài góc 1050W Dewalt D28112
Mã hàng : DEW-281-015
Giá : 1,449,000 VNĐ
4" Máy mài góc 680W Dewalt DW810
Mã hàng : DEW-810-042
Giá : 700,000 VNĐ
4" Máy mài góc 680W Dewalt DW820
Mã hàng : DEW-820-061
Giá : 783,000 VNĐ
4" Máy mài góc 1050W Dewalt DWE8100S
Mã hàng : DEW-810-062
Giá : 796,000 VNĐ
Brand