1/2" Máy vặn ốc Makita 6905B
Mã hàng : MKT-690-075
Giá : 7,701,000 VNĐ
1/2" Máy vặn ốc Makita 6905H
Mã hàng : MKT-690-001
Giá : 5,639,000 VNĐ
1” Máy xiết mở bu lông Makita 6910
Mã hàng : MKT-691-171
Giá : 20,980,000 VNĐ
3/4" Máy vặn ốc Makita 6906
Mã hàng : MKT-690-077
Giá : 9,775,000 VNĐ
Máy xiết cắt bu lông Makita 6922NB
Mã hàng : MKT-692-172
Giá : 32,228,000 VNĐ
1050W Máy vặn bu lông Makita 6924N
Mã hàng : MKT-924-296
Giá : 44,530,000 VNĐ
380W Máy vặn bu lông Makita TW0200
Mã hàng : MKT-200-306
Giá : 4,570,000 VNĐ
14.4V Máy siết bu lông 290W Makita DTD137RFE
Mã hàng : MKT-137-669
Giá : 6,103,000 VNĐ
Brand