570W Máy bắt vít tường Makita 6825
Mã hàng : MKT-682-072
Giá : 2,092,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita 6821
Mã hàng : MKT-682-065
Giá : 2,656,000 VNĐ
Máy bắn vít cầm tay Makita TD0101
Mã hàng : MKT-101-235
Giá : 1,286,000 VNĐ
Máy bắn vít cầm tay có đèn laser Makita TD0101F
Mã hàng : MKT-101-236
Giá : 1,361,000 VNĐ
Máy bắn vít Makita 6802BV
Mã hàng : MKT-680-240
Giá : 4,610,000 VNĐ
570W Máy bắn vít Makita 6826
Mã hàng : MKT-826-156
Giá : 3,907,000 VNĐ
300W Máy vặn vít Makita 6951
Mã hàng : MKT-695-173
Giá : 4,061,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS2500
Mã hàng : MKT-500-302
Giá : 2,290,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS4000
Mã hàng : MKT-000-303
Giá : 1,837,000 VNĐ
570W Máy vặn vít Makita FS6300
Mã hàng : MKT-300-304
Giá : 2,074,000 VNĐ
230W Máy vặn vít Makita TD0100
Mã hàng : MKT-100-305
Giá : 1,286,000 VNĐ
Brand