NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Súng thổi hơi nóng

600W Máy thổi Makita UB1101
Mã hàng : MKT-110-009
Giá : 1,362,000 VNĐ
600W Máy thổi Makita UB1100
Mã hàng : MKT-110-041
Giá : 2,875,000 VNĐ
600W Máy thổi Makita UB1103
Mã hàng : MKT-110-642
Giá : 1,340,000 VNĐ
Máy thổi chạy xăng Makita EB7650TH
Mã hàng : MKT-765-592
Giá : 10,383,000 VNĐ
75.6cc Máy thổi chạy xăng Makita BBX7600
Mã hàng : MKT-600-343
Giá : 11,113,000 VNĐ
24.5cc Máy thổi chạy xăng Makita BHX2500
Mã hàng : MKT-500-344
Giá : 5,325,000 VNĐ
1800W Máy thổi nóng Makita HG6002
Mã hàng : MKT-002-002
Giá : 862,000 VNĐ
1.800W Máy thổi hơi nóng Makita HG6003
Mã hàng : MKT-003-314
Giá : 768,000 VNĐ
2.000W Máy thổi hơi nóng Makita HG6500
Mã hàng : MKT-500-315
Giá : 1,210,000 VNĐ
Brand